Koniec szyku rozłącznego przy rozliczaniu VAT od importu usług i WNT!

Rozliczenie VAT należnego i naliczonego przy imporcie usług i WNT w różnych terminach niezgodne z prawem unijnym | podatkowcy.pl

18 marca 2021 r. TS UE wydał orzeczenie w sprawie C-895/19, w którym za niezgodne z prawem wspólnotowym uznane zostały polskie przepisy regulujące VAT, na podstawie których, w wyniku opóźnienia w rozliczeniu VAT należnego od importu usług, WNT i nabycia towaru w trybie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, podatek należny i naliczony rozliczane są w różnych okresach. Jest to niezwykle istotne rozstrzygniecie, które znacznie ułatwi funkcjonowanie podatnikom, a także może stanowić podstawę do odzyskania przez podatników zapłaconych fiskusowi odsetek.

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
— 18 marca 2021

Komentarze:

Scroll Up