Menadżer nie zawsze jest podatnikiem VAT

NSA w wyroku z 22 lutego 2017 r., sygn. akt … Czytaj dalej Menadżer nie zawsze jest podatnikiem VAT