Obowiązek przyjęcia zapłaty w podzielonej płatności?

Wprowadzając przepisy dotyczące obligatoryjnej podzielonej płatności ustawodawca nakłada na sprzedawcę obowiązek zamieszczania w fakturach opiewających na kwotę brutto przekraczającą 15.000 zł, dokumentujących sprzedaż dotyczącą transakcji, przedmiotem których są towary lub usługi z załącznika nr 15 (w tym faktury, na których taka transakcja jest jedną z wielu pozycji) adnotację  “mechanizm podzielonej płatności”. Brak takiej adnotacji może skutkować nałożeniem na wystawcę dokumentu dodatkowego zobowiązania podatkowego (30% wartości transakcji objętych obowiązkowym split payment). “Może” bo sankcja nie będzie nakładana gdy płacący zastosuje podzieloną płatność. Jednak jak się okazuje, wystawienie faktury z taką adnotacją to nie koniec powinności świadczącego. Jak bowiem wskazuje prawodawca, w takiej sytuacji podatnik zobowiązany jest przyjąć zapłatę kwoty wynikającej z takiej faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
To kolejny już absurdalny wymóg bo przecież to płacący decyduje o tym czy zlecając przelew posłuży się komunikatem właściwym dla split payment. Wygląda na to, że otrzymawszy w takiej sytuacji zapłatę na zasadzie ogólnej świadczący powinien zwrócić środki – na szczęście, prawodawca nie wprowadza żadnej sankcji za brak zwrotu więc przepis należy potraktować jako życzenie prawodawcy.

Radosław Kowalski
Doradca podatkowy

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
— 2 września 2019

Komentarze:

Scroll Up