Obowiązkowy split payment: czy można zapłacić kartą?

Już od 1 listopada 2019 r. jeżeli na fakturze łączna kwota brutto przekracza 15.000 zł i przynajmniej jedna pozycja to towar lub usługa z załącznika nr 15 do ustawy o VAT (czyli w fakturze winna być zamieszczona adnotacja “mechanizm podzielonej płatności”) to wystawca faktury jest do przyjęcia płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Od listopada taki obowiązek wynikał będzie z art. 108a ust. 1b ustawy o VAT.

Krótki przepis a pełen absurdów, poniżej tylko kilka z nich:

  • przy transakcji udokumentowanej taką fakturą strony nie mogą umówić się na płatność w innej formie nie przelew (gotówka, płatność kartą, paypal, payu itp odpadają bo nie można zapłacić w podzielonej płatności czyli ustalenie umowne w tym zakresie byłoby z mocy prawa nieważne);
  • nawet jeżeli w takiej fakturze towar/usługa z załącznika nr 15 do ustawy o VAT to pozycja o wartości np. 10 zł to cała kwota brutto musi być zapłacona w podzielonej płatności;
  • wystawca faktury ma przyjąć całą zapłatę w split payment ale płacący jest zobligowany do zapłaty w podzielonej płatności tylko tej części kwoty, która przypada na towar/usługę z załącznika nr 15;
  • obowiązek przyjęcia zapłaty w podzielonej płatności spoczywa na wystawcy faktury – czyli, jeżeli wystawcą faktury jest nabywca lub podmiot trzeci (a jest to możliwe) to sprzedawca nie musi przyjmować zapłaty w podzielonej płatności.

Z powyższego wynika, że jeżeli podatnik zamierza nabyć np. komputer za pośrednictwem internetu i łączna wartość zakupów wykazanych w fakturze przekroczy 15.000 zł to strony MUSZĄ umówić się na płatność przelewem (oczywiście to samo dotyczy każdej innej formy sprzedaży ale przy sprzedaży internetowej jest szczególnie zaskakujące).

Przy okazji warto wspomnieć, że jeżeli podatnik kupi towar z załącznika nr 15 a kwota brutto w fakturze nie przekroczy 15.000 zł to nabywca jest narażony na odpowiedzialność solidarną w każdym z tych  przypadków, w których zapłata nie jest dokonana w podzielonej płatności.

Czyli jeżeli np. kupimy w sklepie (nie ważne stacjonarnym czy interntowym) komputer o wartości brutto 3.690 zł i taka jest kwota w fakturze, a za towar zapłacimy kartą, płatnością internetową, gotówką to w przyszłości może się okazać, że organ zażąda od nas zapłaty 690 zł VAT, którego nie uregulował sprzedawca…

Radosław Kowalski

Doradca Podatkowy

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
— 27 września 2019

Komentarze:

Scroll Up