Wg TS UE uczciwy podatnik może skorygować nawet pustą fakturę

TS UE wydał 18 marca 2021 r. orzeczenie (C-48/20) w sprawie polskiej, w którym stwierdził, że polscy podatnicy VAT powinni mieć prawo do skorygowania faktury, która nie odzwierciedla rzeczywistej czynności ale nie jest efektem nielegalnej działalności jej wystawcy. Kluczowe znaczenie ma to, aby podatnicy tacy działali w dobrej wierze, by nie uczestniczyli w oszukańczych operacjach. W sentencji orzeczenia TS UE zostało wskazane coś co nie może podobać się organom:

Artykuł 203 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz zasady proporcjonalności i neutralności podatku od wartości dodanej (VAT) należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom krajowym, które w konsekwencji wszczęcia procedury kontroli podatkowej nie zezwalają podatnikowi działającemu w dobrej wierze na korektę faktur z nienależnie wykazanym VAT, mimo że odbiorca tych faktur miałby prawo do zwrotu tego podatku, gdyby transakcje wykazane na tych fakturach zostały należycie rozliczone.

Podziel się!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
— 7 kwietnia 2021

Komentarze:

Scroll Up